Program Hakkında

 

 

   AUZEF’e bağlı olan Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı, iki yıllık açık öğretim ön lisans programıdır. Program, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi kapsamında, teknolojik ve profesyonel yetkinliğe sahip, uluslararası platformda iletişim kurabilecek becerilere ve sosyal bilince sahip, analitik düşünce yeteneği gelişmiş, takım ruhu ve dayanışmayı destekleyen, mesleki ve bireysel gelişime açık öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

DETAYLI BİLGİ

    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi Programıyla öğrencilere;
 • Havacılık ve yer hizmetleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, faaliyet ve fonksiyonları bilme ve kullanabilme,
 • Havacılık sektöründe kullanılan uluslararası kavramlara hakim olma,
 • Değişen verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme ve hızlı çözüm önerileri geliştirebilme,
 • Etkin iletişim kurma becerisine sahip olma,
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
 •  
 

BAŞVURU KOŞULLARI

   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans Programı'na başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

 • Meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)'nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp   ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul  edilmektedir.
 • Herhangi bir ön lisans / lisans bölümünde okuyan öğrenciler ve ön lisans / lisans bölümü mezunları da ikinci üniversite kapsamında bölüme başvuru yapabilirler.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans Programı; işletme yönetimi, temel hukuk, hava ulaştırma ekonomisi, yer hizmetleri işletmelerinde muhasebe, havacılıkta risk ve kriz yönetimi gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, iki yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

   Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.


 

 

MEZUNİYET

   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans Programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak “Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans Mezunu” ünvanını kazanırlar.

 

 

 

KARİYER OLANAKLARI

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans Programı mezunları;

 • Havalimanı yer hizmetleri işletmelerinin tüm ilgili departmanlarında,
 • Bilet satış vb. alanlarda faaliyet gösteren tüm acente benzeri işletmelerde,
 • Yer hizmetleri benzeri hizmetler sunan turistik tesislerde,
 • Yer hizmetleri ile ilgili hizmet sunan danışmanlık ve eğitim kuruluşlarında,
 • Üniversitelerde ve lojistik meslek liselerinde,
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gibi ilgili devlet kurumlarında çalışabilirler.